Træningsnit 12 sidste serier

 

 

Der er ikke sat snit ind i denne uge. - Årsag: Banenedbrud 15 og 16, og umulige ikke klargjorte øvrige baner!

Når situationen ændres vil snit blive indsat igen.