Veteran 3 SSB 2015
Sølvmedalje
fra venstre Svend Jensen, Gunner Eriksen, Oluf Jensen og Kaare Nordam