Ungdom 

 Slushice spil sidste torsdag i måneden  
Torsdag    26.09.2019        
               
Navn    Laveste serie Højeste serie   Resultat Nr.
Nicklas S Madsen   92   97   5 1
Emil Johansen   77   84   7 2
Markus Nellemann   130   138   8 3
Lucas S Larsen   106   118   12 4
Adsudan Thangarajah   91   105   14 5
Mathias H Jeppesen   76   99   23 6
Emma B Johansen   92   120   28 7
Rasmus Aa Luffe   81   109   28 8
Bertram S Veber   80   112   32 9
Oliver H Jeppesen   87   127   40 10
Joshua Ceu   73   114   41 11
Melissa V Schelde   73   132   59 12
            0 13
            0 14
               
               
Månedens vinder: Nicklas S Madsen  1Slush  Ice